Sla navigate over

Subsidieloket Vrijdenkersfestival 2024 geopend

03 januari 2024

Het begrip vrijheid is onlosmakelijk met Amsterdam verbonden; de stad deed in de 17de eeuw al dienst als veilige haven voor vrijdenkers en afvalligen. In aanloop naar het 750-jarig bestaan van de stad staan we stil bij ons vrijheidsbegrip en de betekenis daarvan. Vanaf nu tot en met 31 maart 2024 kun je een aanvraag doen voor het jaarlijkse Vrijdenkersfestival, waarbij het gedachtegoed van Amsterdam als vrije stad centraal staat.

Hoe vrij zijn wij? Vrijheid is niet vanzelfsprekend en lijkt steeds meer onder druk te staan. Het Vrijdenkersfestival vestigt aandacht op wat wij kunnen doen om die vrijheid nog beter te waarborgen. Tijdens het festival, dat rond 27 oktober 2024 plaatsvindt, is er aandacht voor vrijheid in de vorm van o.a. debat en andere kunstvormen.

Het Vrijdenkersfestival is een programmaonderdeel van Amsterdam 750. Doel van het festival is om het gesprek over vrijheid en de waarden van Amsterdam te voeren met Amsterdammers en gasten uit binnen- en buitenland. Voor de editie van het Vrijdenkersfestival in 2024 is 50.000 euro beschikbaar, en in 2025 opnieuw. Voor deze subsidie geldt dat in Amsterdam gevestigde instellingen deze kunnen aanvragen.

Subsidie aanvragen