Sla navigate over

Subsidies voor Kunst & Cultuur in het jubileumjaar Amsterdam 750 toegekend

01 oktober 2023

Uit maar liefst 76 aanvragen koos een deskundige en onafhankelijke commissie zeven projecten die subsidie krijgen uit de regeling voor ‘Kunst & Cultuur Amsterdam 750’.

In februari 2023 werd de subsidieregeling door de gemeente opengesteld voor Amsterdamse culturele instellingen. Het doel was om projecten mogelijk te maken die naast het reguliere culturele aanbod iets unieks toevoegen aan het Jubileumjaar. Er werd met veel enthousiasme en betrokkenheid vanuit de culturele instellingen op gereageerd. Met als resultaat veel aanvragen van hoog niveau.

De afgelopen maanden boog de commissie zich over alle aanvragen, die naar oordeel van de commissie ‘divers van karakter zijn en getuigen van grote vindingrijkheid’. De voorstellen werden beoordeeld met behulp van vooraf gestelde criteria. Het beschikbare subsidiebedrag van 1.750.000 heeft ruimte geboden om 7 aanvragen toe te kennen.

Diversiteit in projecten

De projecten zijn heel verschillend van aard en opzet, toegankelijk voor verschillende doelgroepen en verspreid over de stad. Een overzicht:

  1. ‘De Nacht maken we samen’ van Garage Noord B.V.
  2. ‘From cradle to circus to craft’ van Stichting Boost Producties
  3. ‘De schouders waar we op staan- ruimte voor nieuwe verbindingen’ van SHEBANG
  4. ‘Over en weer’ van Stichting Female Economy
  5. LANG ZULLEN WE LEVEN! We vieren de kunst van het leven, met Alle Amsterdammers van Stichting Het Dolhuys
  6. ‘Heel Amsterdam Danst’ van Stichting Nationale Opera & Ballet
  7. ‘Ik ben Jo!’ van Stichting Van Gogh Museum

In de aanloop naar de aftrap van het Jubileumjaar, op 27 oktober 2024, wordt meer bekend over deze en andere (culturele) activiteiten die in de stad gaan plaatsvinden.