Meerderheid bekend met en positief over de viering 750 jaar Amsterdam

Onderzoek OIS onder bewoners

In 2025 wordt Amsterdam 750 jaar. In de aanloop daar naartoe wilde de gemeente graag weten in hoeverre Amsterdammers bekend zijn met het jubileum en hoe zij de viering willen invullen.

#ois
#onderzoek

Amsterdam wordt in 2025 750 jaar. Het jubileumjaar loopt van 27 oktober 2024 tot en met 27 oktober 2025. In de aanloop naar het jaar van de viering bouwt de programmering langzaam maar zeker op. Voordat dit plaatsvindt, wil de gemeente Amsterdam graag weten in hoeverre Amsterdammers bekend zijn met het jubileum en hoe zij de viering willen invullen. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) zal hier daarom tot en met het jubileumjaar onderzoek naar doen. Het eerste onderzoek is inmiddels afgerond en OIS heeft bij deze meting groepsgesprekken gevoerd met Amsterdammers en een enquête onder bijna duizend Amsterdammers afgenomen.

Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de respondenten weet dat de stad binnenkort haar 750e verjaardag viert. Ze weten dit vooral via kranten en sociale media. Driekwart is daarnaast (heel) positief dat de verjaardag gevierd wordt en de meerderheid zal dan ook deelnemen aan de viering. Desgevraagd geeft de helft aan ook zelf (misschien) betrokken te willen worden bij activiteiten in de buurt. De respondenten hebben zelf veel verschillende ideeën voor de viering: culturele en sportieve activiteiten, een cadeau voor Amsterdammers, aandacht voor de geschiedenis van de stad of blijvende verbeteringen in de stad.

Mening over het vieren van de 750e verjaardag van Amsterdam, april 2021 (procenten)

Belangrijk om buurtbewoners te betrekken bij de viering

Een veel gehoorde wens voor de viering zijn activiteiten in de buurt. Zo opperen de respondenten bijvoorbeeld een buurtfestival of samen eten met buurtbewoners. Ook het betrekken van lokale ondernemers uit de buurt vinden respondenten een goed idee. De meerderheid van de Amsterdammers uit de enquête vindt het dan ook belangrijk dat buurtbewoners betrokken worden bij activiteiten in de buurt. Tegelijkertijd vindt een aantal respondenten dat de viering aandacht moet schenken aan de stad als geheel en niet alleen in de buurten moet plaatsvinden. Ook aandacht voor verbondenheid met de stad is van belang volgens hen. 

Viering van 750 jaar moet ook een blijvend nalatenschap voor de stad zijn

Ongeveer de helft van de geënquêteerde Amsterdammers vindt een blijvend nalatenschap voor de stad (heel) belangrijk. Ook Amsterdammers in de groepsgesprekken vinden het belangrijk dat de viering meer is dan een eenmalig feest. Er moet worden stilgestaan bij het verleden en gekeken worden naar de toekomst, de goede en de slechte dingen. Amsterdam 750 kan ook als startpunt dienen voor de komende 50 jaar om een bepaald doel te bereiken, bijvoorbeeld het verbeteren van de verbindingen in de stad door middel van een brug over het IJ of een Oost-Westmetrolijn, een duurzame en schone stad, een eerlijke woningmarkt, een inclusieve stad en kansengelijkheid.

750 jaar Amsterdam moet een viering zijn voor alle Amsterdammers

Een ruime meerderheid vindt het (heel) belangrijk dat de viering voor alle Amsterdammers is. Een iets kleinere meerderheid vindt het ook (een beetje) een viering voor alle Nederlanders. Ook in de groepsgesprekken wordt er belang aan gehecht dat het voor alle Amsterdammers is. Dit betekent dat er iets moet zijn in alle stadsdelen en voor alle doelgroepen, jong en oud. 

Absoluut geen vuurwerk en feest voor vips bij 750 jaar Amsterdam

Er zijn ook een aantal wensen uitgesproken over wat absoluut niet moet gebeuren bij de viering. Zo moet er geen vuurwerk worden afgestoken tijdens de verjaardag van de stad volgens de respondenten. Ook moet het absoluut geen viering worden voor alleen de vips van de stad of voor toeristen. Tot slot moet de viering niet te politiek worden. De verjaardag van de stad moet ook vooral een leuke aangelegenheid zijn.