Mensen Maken Amsterdam


Amsterdam 750 werkt samen met Mensen Maken Amsterdam (MMA) om de verjaardag van de stad te vieren in de buurt met zo veel mogelijk bewoners van de stad. Daarom verdelen de 7 buurtfondsen van MMA de komende jaren ieder jaar in in juli per stadsdeel geld om de verjaardag van de stad op of rondom 27 oktober in de buurt te vieren. Amsterdammers kunnen voor de aanvraagronde in juli een plan indienen om hun buurt in het zonnetje te zetten. Een feestelijk plan voor het opknappen van een gedeelde tuin met een afsluitend feest voor de buurt, een tentoonstelling waarin de buurtgeschiedenis centraal staat of bijvoorbeeld een koffiemiddag waarin buren verhalen aan elkaar voordragen. De bedragen die worden toegekend zijn maximaal 1.500 euro voor een privépersoon en maximaal 3.000 euro voor een stichting of vereniging. In totaal is er dit jaar 35.000 euro beschikbaar en de komende jaren loopt dit bedrag jaarlijks op.

Om te zorgen dat Mensen Maken Amsterdam ook ná 2025 de plek is waar bewoners hun buurt vieren, wordt met de financiële bijdrage van Amsterdam 750 ook de organisatie van MMA versterkt. De buurtfondsen zijn laagdrempelig, simpel en snel. Geen ingewikkelde procedures, geen hoge eisen aan aanvragers, maar gewoon een goed idee waar buurtbewoners plezier aan beleven. De beslissingen voor het toekennen van subsidie ligt bij MMA in handen van de bewoners uit de buurt.

Wil je ook een initiatief ontplooien voor je buurt in het kader van Amsterdam 750? Kijk dan op de site van Mensen Maken Amsterdam voor meer informatie en het aanvragen van subsidie:

Voor 2022 gelden de volgende deadlines:

maandag 27 juni 2022 Deadline indienen aanvraagFonds voor Noord 
maandag 27 juni 2022 Deadline indienen aanvraagFonds voor Zuid 
maandag 27 juni 2022 Deadline indienen aanvraagFonds voor Zuidoost 
maandag 27 juni 2022 Deadline indienen aanvraagFonds voor Centrum 
maandag 4 juli 2022 Buurtcomitévergadering  Fonds voor Noord 
dinsdag 5 juli 2022 Deadline indienen aanvraagFonds voor Oost 
dinsdag 5 juli 2022 Deadline indienen aanvraagFonds voor West 
dinsdag 5 juli 2022 Deadline indienen aanvraagFonds voor Nieuw-West 
woensdag 6 juli 2022 Buurtcomitévergadering  Fonds voor Centrum 
donderdag 7 juli 2022 Buurtcomitévergadering  Fonds voor Zuidoost 
dinsdag 12 juli 2022 Buurtcomitévergadering  Fonds voor Oost 
woensdag 13 juli 2022 Buurtcomitévergadering  Fonds voor West 
woensdag 13 juli 2022 Buurtcomitévergadering  Fonds voor Zuid 
donderdag 14 juli 2022 Buurtcomitévergadering  Fonds voor Nieuw-West 
Een paar dagen na de buurtcomitévergadering wordt bekendgemaakt of je subsidie toegekend hebt gekregen of niet.