Over ons

Om de voorbereidingen voor de viering van Amsterdam 750 in goede banen te leiden, is in 2019 het (programma)team Amsterdam 750 opgericht. Dit team heeft sindsdien inspiratie en ideeën opgedaan door honderden ontmoetingen met betrokken bewoners, bedrijven, organisaties en kunstenaars. Het fundament was daartoe al gelegd in 2011, toen de ‘Stichting Amsterdam 750‘ werd opgericht, die in de daaropvolgende jaren middels tal van activiteiten een groot aantal ideeën voor de viering heeft verzameld.

Team Amsterdam 750
Het Team Amsterdam 750 is sinds 2021 de aanjager en verbinder tussen aanvragers en initiatiefnemers en de nieuwe Stichting Amsterdam 750, die de subsidieaanvragen beoordeelt. Hiervoor zal het initiatieven aanmoedigen en onder de aandacht brengen van de Stichting en sturen op de samenwerking tussen diensten, externe partijen en financiers. Het Team zal ook zoveel mogelijk bestaande evenementen en vieringen uitdagen om vanaf 27 oktober 2024 hun initiatief te laten plaatsvinden in het teken van Amsterdam 750.

Lancering Amsterdam 750
Op 27 oktober 2020 zijn de plannen voor de viering van Amsterdam 750 bekendgemaakt tijdens een livestream vanuit De Hallen. Samen met de theatermakers van Lost Project, het makerscollectief sQuare en ontwerpbureau Lava organiseerden we een uitzending vol theater, muziek, gesprekken, film, uiteenlopende gasten en een speech van burgemeester Halsema. Hieronder kun je de toespraak van de burgemeester terugkijken.

Stichting Amsterdam 750
De verwachting is dat de komende jaren vele tientallen, zo niet honderden ideeën van bewoners, bedrijven en organisaties hun weg zullen vinden naar de Stichting Amsterdam 750. De komende tijd zal worden vastgesteld welke kaders en processen worden gehanteerd bij de selectie van initiatieven die (gedeeltelijke) financiële ondersteuning van de Stichting krijgen. Eén eis staat al vast: alle initiatieven moeten bijdragen aan de doelstelling van Amsterdam 750 om nieuwe verbindingen te creëren tussen mensen en organisaties.

Amsterdam maken we samen
Amsterdam 750 wordt gedragen, gemaakt en gevierd door ons allemaal. We hopen dan ook dat talloze organisaties, initiatieven, bedrijven en bewoners zich de komende jaren zullen aansluiten bij de organisatie van de viering. In de tussentijd sluiten steeds meer partners – groot en klein – zich bij ons aan. Hier stellen er we een aantal aan je voor.