Het plan

Wat gaan we vieren en hoe gaan we dat doen?

Lees hier het Programmaplan Amsterdam 750.

In het programmaplan staan de doelstellingen en ambities van de viering van Amsterdam 750 beschreven. De komende jaren zullen de plannen verrijkt worden met tal van initiatieven en ideeën uit de stad en de Metropoolregio Amsterdam. Op deze website en via onze nieuwsbrief kun je op de hoogte blijven van de vorderingen.

Het programmaplan bevat de hoofdlijnen voor de viering. Het schetst de doelstellingen van Amsterdam 750 en hoe deze samen met Amsterdammers, bedrijfsleven, culturele instellingen en andere partners uitgevoerd kunnen worden. We geven prioriteit aan projecten die van blijvende waarde voor de stad zijn. Bestaande evenementen waaronder SAIL, zullen een speciaal karakter hebben. Evenementen die mogelijk eenmalig in de stad plaatsvinden zoals (top) sportwedstrijden, culturele manifestaties of openingen van nieuwe en vernieuwde iconen van de stad als het Amsterdam Museum, dragen bij aan de duurzame versterking van de stad.

Onze stad is divers en internationaal en heeft ruim 875.000 inwoners: kinderen, ouderen, expats, studenten, vrijwilligers, ambtenaren, ondernemers, dokters, postbodes, vaders en moeders, onderwijzers, enz. Samen maken ze Amsterdam tot wat het is. Hoe verschillend ze ook zijn, en in welk stadsdeel ze ook wonen, bijna allemaal voelen ze zich Amsterdammer en hebben ze hart voor hun stad. Programmabureau Amsterdam 750 en de gelijknamige stichting laten in gedrag en acties zien dat ze continu de kring verbreden, de cirkel groter maken en dat alle deelnemers open en nieuwsgierig opereren. Toegang tot en deelname van zoveel mogelijk mensen aan de viering is uitgangspunt.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden