Sla navigate over

Privacy & Cookies

Amsterdam 750 is een activiteit van de gemeente Amsterdam. Amsterdam 750 streeft ernaar om de privacy van de bezoekers op haar website zoveel mogelijk te waarborgen. Om duidelijk te maken hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers omgaan, hebben wij deze Privacyverklaring opgesteld.

Dit statement geldt niet voor websites van andere organisaties en/of bedrijven, waarvan links op onze website kunnen voorkomen. Amsterdam 750 is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waar wij naar verwijzen. Wij verzamelen op onze websites geen persoonsgegevens, tenzij deze vrijwillig aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail of de  nieuwsbrief. Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons op een veilige en vertrouwelijke wijze behandeld.

Persoonsgegevens

Het Programmabureau van de gemeente Amsterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via amsterdam750@amsterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat doen we met de persoonsgegevens die je ons verstrekt?

Programmabureau Amsterdam 750 van Gemeente Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Programmabureau Amsterdam 750  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tot uiterlijk 3 maanden na afronding Jubileumjaar Amsterdam 750 (januari 2026) bewaren wij de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Programmabureau Amsterdam 750 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Programmabureau Amsterdam van de gemeente Amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

PIWIK Pro

We gebruiken PIWIK Pro als statistiekendienst om inzicht te krijgen in klikpaden en deze te optimaliseren zodat gebruikers sneller bij de juiste informatie kunnen komen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en zijn niet te herleiden naar een persoon. Het laatste gedeelte van het IP-adres van de bezoeker aan de website wordt niet opgeslagen.

Video’s

Op deze website worden ook video’s getoond die vanaf Youtube en/of Vimeo aan deze website worden gelinkt. Voor YouTube video’s gebruiken we de https://nocookie.youtube.com/ link zodat deze ook geen cookies plaatst. Vimeo plaatst een cookie (‘vuid’) bij het inladen van de video player op deze website. Dit heeft uitsluitend analytische doeleinden en is niet te herleiden naar een persoon.

Sociale media

De sociale media knoppen maken geen gebruik van cookies. Op het moment dat je deze knoppen gebruikt, word je doorgestuurd naar de betreffende site. Deze sites kunnen wel cookies gebruiken. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaringen van deze sociale media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gemeente Amsterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen via https://www.amsterdam.nl/privacy/loket/.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens of over hoe u onze Functionaris voor de Gegevensbescherming kunt bereiken, kunt u terecht op de algemene privacyverklaring van de gemeente Amsterdam.

Contactgegevens

Programmabureau Amsterdam 750, gemeente Amsterdam
Amstel 1
1011 PN
Amsterdam
+31 (0)20-251 8164
amsterdam750@amsterdam.nl