Start subsidie ronde voor Amsterdam Centrum

Stichting Amsterdam 750 opent volgende subsidieronde in aanloop naar 2025

Vanaf 15 augustus 2023 kunnen organisaties en inwoners uit Stadsdeel Centrum subsidie aanvragen voor een initiatief in het kader van Amsterdam 750. Dan start de vierde van in totaal acht subsidierondes, georganiseerd door Stichting Amsterdam 750.

Vanaf 15 augustus 2023 kunnen organisaties en inwoners uit Stadsdeel Centrum subsidie aanvragen voor een initiatief in het kader van Amsterdam 750. Dan start de vierde van in totaal acht subsidierondes, georganiseerd door Stichting Amsterdam 750. Er kan worden aangevraagd voor uiteenlopende projecten, bijvoorbeeld op gebied van sport, cultuur, onderwijs, welzijn, of een combinatie daarvan. Stichting Amsterdam 750 geeft Amsterdammers zo de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe ze invulling willen geven aan de 750ste verjaardag van de hoofdstad op 27 oktober 2025.

Bij Stichting Amsterdam 750 kan subsidie worden aangevraagd voor 10.000, 20.000 of 50.000 euro. Alle ideeën zijn welkom, of het nu gaat om een sportactiviteit voor jongeren, een groots diner voor de buurt, iets cultureels voor ouderen, een filmproject of podcast, of een mix van thema´s, middelen en doelgroepen. Belangrijk is dat de activiteit samen met minimaal één andere partij wordt georganiseerd, dat het ontwikkeld wordt in het kader van Amsterdam 750 en dat het ook nog van waarde is voor Amsterdammers ná 2025. Activiteiten hoeven niet pas in het jubileumjaar plaats te vinden, maar mogen ook op korte termijn al worden georganiseerd. Aanvragen kunnen op 15 augustus vanaf 9:00 worden ingediend tot het maximum is bereikt, dat kan al op dezelfde dag zijn dus het loont om er snel bij te zijn. De precieze voorwaarden en mogelijkheden van de regeling zijn te lezen op de website van de Stichting.

Informatiebijeenkomsten en spreekuren

Om juist ook minder ervaren aanvragers te betrekken worden er op 13 juni, 4 en 6 juli informatiebijeenkomsten georganiseerd waar iedereen terecht kan met vragen. Ook zijn er doorlopend spreekuren, zowel online als op verschillende locaties in stadsdeel Centrum.

Op de website van de Stichting is ook te lezen wanneer inwoners en organisaties uit andere stadsdelen een aanvraag kunnen indienen. In het najaar van 2024 is er nog een laatste ronde waaraan alle Amsterdammers en Weespers kunnen meedoen.

Foto: Toko Mokum door Studio Wesseling