Stichting Amsterdam 750

een viering voor en door de stad

Stichting Amsterdam 750 heeft als doel om zoveel mogelijk Amsterdammers actief te betrekken bij die viering van Amsterdam 750.

Wat doet Stichting Amsterdam 750?
Stichting Amsterdam 750 heeft als doel om zoveel mogelijk Amsterdammers actief te betrekken bij die viering van Amsterdam 750. We gaan op zoek naar ideeën en initiatieven in alle stadsdelen en waar mogelijk ondersteunen we activiteiten, programma’s en projecten met subsidie. Het gaat om bedragen tussen de 10.000 en 50.000 euro, waarbij altijd uitgegaan wordt van cofinanciering en samenwerking met één of meer partijen. Kleinere projecten die minder budget nodig hebben, kunnen een aanvraag doen bij Mensen Maken Amsterdam.

Alle ideeën zijn welkom, of het nu gaat om sport, cultuur, een onderzoek, een buurtproject voor oudere bewoners, of een mix van verschillende thema’s en doelgroepen. We brengen mensen met elkaar verbinding, en houden nadrukkelijk voor ogen wat de nalatenschap van Amsterdam 750 ná 2025 zal zijn. Zodat ook de Amsterdammers van de toekomst de vruchten kunnen plukken van het vieringsjaar Amsterdam 750.

Voor wie?
De Stichting richt zich vooral op Amsterdamse initiatieven: voor en door Amsterdam(mers). Speciale aandacht is er voor jonge Amsterdammers. Met een jaarlijks terugkerende subsidieronde nadrukkelijk gericht op jongeren laten we zien hoe talentrijk de Amsterdamse jeugd is. De viering als geheel is er ook voor de regio en voor bezoekers uit binnen- en buitenland.

Wanneer
In het voorjaar van 2022 gaat de eerste aanvraagronde van start. In aanloop naar de start van het vieringsjaar (27 oktober 2024) gaat de Stichting Amsterdam 750 op acht momenten projectsubsidies verstrekken aan initiatieven vanuit de stad. We doen dat per stadsdeel. Als de zeven stadsdelen aan bod geweest zijn volgt een laatste ronde in 2024, bedoeld voor Amsterdammers uit alle stadsdelen. 

Organisatie
Het bestuur van Stichting Amsterdam 750 bestaat uit Imara Limon (creatief directeur) en Anna Brolsma (zakelijk leider).

Imara Limon (foto: Monique Vermeulen)
Anna Brolsma (foto: Caro Bonink)

De Stichting laat zich bij de beoordeling adviseren door een Adviesraad: een divers samengestelde en roulerende poule van adviseurs die voor de viering relevante expertisegebieden vertegenwoordigen.
De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit twee leden: Gunay Uslu (voorzitter) en Marcel Nollen.

De Stichting werkt nauw samen met Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Het AFK adviseert de Stichting over de inrichting van de regelingen en biedt ondersteuning bij de uitvoering. De komende tijd zal de Stichting ook voor andere activiteiten samenwerking zoeken met partners in de stad.

Contact
Stichting Amsterdam 750 is te bereiken via stichting@amsterdam750.nl.